Aktivity

nedělní setkání

Nedělní Bohoslužba

Nedělní shromáždění je každou neděli od 9:30. Je to místo kam může přijít každý, aby se zastavil od každodenních starostí, ztišil se, chválil Boha, modlil se s ostatními, slyšel Boží slovo a ztrávil čas s ostatními lidmi ze sboru.

setkání mládeže

Setkání mládeže

Scházíme o školním roce každý pátek v 19:00. Jsme skupina mladých lidí(13-20 let), kteří spolu rádi hrají hry, mají společnou zábavu, hrají sporty, studují Bibli a společně se modlí.

awana

Awana

Je setkání dětí mladšího věku, které je o školním roce každý čtvrtek od 16:00. Děti hrají hry a různé soutěže a učí se některé veršíky z Bible.