Blog

Je za námi skvělý týden plný zážitků s našimi vrstevníky a kamarády. Na campu nás bylo něco pod sedmdesát lidí. Dopoledne se část lidí učila angličtinu a část lidí trénovala airsoft.

Třináctidenní kurz Alfa tvoří série přednášek na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.