Přijímání Jany Richterové za členku sboru

2. dubna 2017 byla za členku sboru přijatá Jana Richterová.