Soupis knih

Během podzimu 2017 proběhla renovace sborové knihovny, která se přestěhovala z patra do malého sálu. Vidíme jako užitečné, když bude na očích a k nahlédnutí přes 600 titulů nádherných knih, kterými knihovnu postupně vybavily sestry Věra Pospíchalová a Dáša Havlíčková. Chcete-li se k četbě knih připojit, můžete si tituly vybírat ze souboru zde: Seznam_knih_CBTabor_201903.xlsx. Vybranou knihu (knihy) vám ráda zapůjčí Miroslava Nejezchlebová nebo Marcela Ukropcová.

Knihovna