Svatba Ivanky Pavelkové a Filipa Koutoučka

29.srpna 2015 proběhla v našem sboru svatba Ivanky a Filipa