AKTUALITY

Verš pro sbor na rok 2021: Miluj svého bližního jako sám sebe. Mt 22,39

Nedělní bohoslužby

Každou neděli
od 9:00 v Chýnově
od 9:30 v Táboře a ve Veselí nad Lužnicí

Pomalu se vracíme do normálu a týká se to i našich nedělních bohoslužeb, na které už můžete přijít bez jakýchkoliv početních omezení a tedy i bez nutnosti předchozí rezervace. Účastníci bohoslužeb ale musí i nadále používat respirátory a dodržovat rozestupy 2 m s výjimkou osob žijících ve společné domácnosti.

Kromě toho můžete naše bohoslužby i nadále sledovat živě na YouTube.

YouTube CB Tábor
YouTube CB Chýnov


Biblické hodiny o prázdninách

Biblické hodiny během prázdnin jsou pouze ve Veselí nad Lužnicí, a to každou středu od 18:00

Na ostatních místech biblické hodiny otevřeme opět v září 2021.
Domácí skupinky běží podle dohody účastníků, pro aktuální informace se obracejte na vedoucí jednotlivých skupinek.


Mládežnická dovolená

10. - 17. července
Šumava

Naše mládež spolu letos vyjede na jeden týden na Šumavu.

Více informací: David Macek, 731 627 467

Dorostový tábor

31. července až 8. srpna
U Šebířova

Náš dorost letos vyrazí na letní tábor na nové tábořiště k Šebířovu.

Více informací: Lukáš Cimbůrek, 730 574 477

Příměstrský tábor

16. - 20. srpna
Chýnov

I letos proběhne v naší modlitebně v Chýnově příměstský tábor.

Více informací: Jitka Svobodová, 737 920 733

Opékání prasete

pátek 3. září od 16:00
CB Tábor, zahrada

Podobně jako loni jsme nakonec tuto krásnou akci odložili z června na září. V tuto chvíli platná protiepidemická opatření znamenají až příliš mnoho omezení ve způsobu konání akce jako je naše opékačka a prostě bychom si ji nemohli pořádně užít.

Ale nezoufejte. Snad se to v září povede. Pořád totiž chceme strávit čas s přáteli a u dobrého jídla podiskutovat o životě nebo prostě jen zrelaxovat.

ARCHIV

Bohoslužba Mistra Jana Husa

úterý 6. července od 10:00
Kozí hrádek

Připojujeme se k dobré tradici každoročních ekumenických bohoslužeb na Kozím hrádku blízko Sezimova Ústí. Hlásíme se tím k odkazu Mistra Jana a i letos chceme jeho poselství "aktualizovat" pro dnešní svět. 

Letošní bohoslužba v režii Církve bratrské a její součástí bude kázání Romana Cimbulky, vystoupení pěveckého uskupení Sezimák zpívá Gospel, společné slavení Svaté Večeře Páně, přímluvy za města Tábor a Sezimovo Ústí a také sbírka na podporu činnosti hospicu Jordán.

Těšíme se na setkání s vámi.

Zakončení školního roku

neděle 27. června od 9:30
CB Tábor

Děti jsou pevnou součástí života našeho sboru. Proto jim každoročně věnujeme také poslední neděli školního roku. Myslíme si, že speciálně v tomto období, kdy většina školního roku byla poznamenaná nepříjemnými událostmi kolem Covidu-19, je tato příležitost pro slavnostnější a zábavnější setkání děti zvláště důležitá. 

Program je otevřený nejen pro naše děti. Přijďte.

Festival křesťanské kultury

sobota 26. června, od 14:00
CB Tábor, zahrada

To tu ještě nebylo. Odpoledne a večer plný dobré kultury na naší táborské sborové zahradě. Bude tu divadlo i hudba a na své si přijdou děti i dospělí. Troufáme si tvrdit, že nebude chybět ani kvalita, ani legrace.

Vstupné je dobrovolné a poputuje na podporu sociální práce Diakonie CB. Svou návštěvou nás velmi pravděpodobně poctí i ředitel Diakonie CB Roman Kysela a zájemcům jistě rád přiblíží, jakým způsobem tato neziskovka pomáhá potřebným.

Přijďte s námi příjemně strávit svůj čas.
 

Rekreace seniorů

19. - 25. června
Orlické hory

Diakonie CB i letos připravuje oblíbenou rekreaci pro seniory. Jedním z hlavních organizátorů týdenního pobytu v Orlických horách je náš vikář Lukáš Skala, který slouží ve Veselí nad Lužnicí. Určitě vám rád zodpoví případné otázky. Druhým hlavním organizátorem je Ondřej Kyml, kazatel CB Písek - Tyršovka, kterého vidíte na obrázku.

Důležité je, že uzavírka přihlášek je 30. dubna, v případě vyššího zájmu rozhoduje datum podání přihlášky. Ubytovací kapacita je 50 lidí.

Více informací o rekreaci seniorů
Stránky Diakonie CB
Telefonické spojení na Lukáše Skalu: 732 857 693

Výroční shromáždění

Neděle 13. června od 11:15
CB Tábor, Chýnov a Veselí nad Lužnicí

K životu církve patří každoroční zhodnocení uplynulého roku na členských shromážděních. Ta letošní byla původně naplánovaná na dvě poslední březnové neděle. Vzhledem k vládním opatřením jsme byli nuceni je přesunout.

Členská shromáždění proběhnou podobně jako vloni souběžně v Táboře, Chýnově a ve Veselí nad Lužnicí souběžně, a to v neděli 13. června od 11:15. 

Výroční konference CB je plánovaná na sobotu 19. června.

Dětský den

neděle 6. června od 15:00
CB Tábor, zahrada

Zveme vás na zábavné odpoledne především pro děti. Budou pro ně připravena různá stan právě tak, jak to děti mají rady. Jsme si jistí, že po zkušenostech z minulých let se máme na co těšit.

Přijďte k nám strávit čas se svými dětmi.

Fotky.

Bohoslužba u Jordánu

neděle 6. června od 9:30
Tábor, Sokolská plovárna u Jordánu

Na doporučení vizitace, která v našem sboru proběhla před dvěma lety, jsme se rozhodli uspořádat křestní shromáždění jako hlavní nedělní bohoslužbu. V neděli 6. června proto nebudeme mít shromáždění ani v naší táborské, ani v naší chýnovské modlitebně. Místo toho se sejdeme na táborské plovárně u jezera Jordán.

Součástí bohoslužby bude křest, přijímání nových členů a společná Svatá Večeře Páně. Těšíme se, že spolu strávíme požehnaný čas. 

Zastavte se.

Fotky.

Křest na Soukeníku

neděle 23. května od 14:00
Sezimovo Ústí, jez Soukeník

Radujeme se z každého člověka, který uvěří v Ježíše Krista jako svého osobního Pána Spasitele. Radujeme se z každého křtu na znamení odpuštění hříchů. A v neděli jsme se společně radovali při křtu Simony Jiráskové.

Fotky

Letnice a bohoslužba ProSezim

neděle 23. května od 9:30
CB Tábor 

Možná už víte o tom, že jsme vstoupili do projektu zakládání nových sborů a usilujeme o to, aby jednou byl nový sbor Církve bratrské také v Sezimově Ústí. Protože jako táborští chceme tuto snahu dlouhodobě a systematicky podporovat, rozhodli jsme se dvě neděle v roce věnovat právě misii v Sezimově Ústí. Chceme být v obraze o tom, co se tam děje a chceme se za tuto novou práci modlit a i jinak jí podpírat.

Letošní bohoslužba ProSezim proběhne přesně na Letnice a kázáním nám poslouží Jakub Pípal. Jakub se se svou manželkou Noemi rozhodli, že se kvůli záměru založit sbor do Sezimova Ústí přestěhují. My jsme za to velice rádi a tato neděle nám poslouží i k tomu, abychom se společně lépe poznali.   

Fotky

Nanebevstoupení Páně

Čtvrtek 13. května od 18:00
v Táboře na plovárně u Jordánu

S evangelickou církví v Táboře jsme se domluvili, že společně oslavíme svátek Nanebevstoupení Páně. Protože tato významná událost podle Písma proběhla na jednom vyvýšeném místě, rozhodli jsme se tuto bohoslužbu uspořádat pod širým nebem a to na táborské plovárně u Jordánu. Těšit se můžete na kázání Božího slova, slavení Svaté večeře Páně a společné přímluvy za církev a naše město. 

Přijďte se nechat povzbudit.

Biblická hodina ve čtvrtek 13. května v CB Tábor nebude.

Společný večer chval

Neděle 9. května v 18:00
YouTube CB Maják

Zveme vás také k večeru modliteb a chval, který bude přenášen tuto neděli ze sboru CB Maják. Nechte se inspirovat k modlitbám Bedřichem Smolou, Tomášem Kadlecem nebo Petrou Mrázkovou. 

YouTube CB Maják
Web CB Maják
Přímý link na videopřenos večeru chval

Společná nedělní bohoslužba CB

Neděle 9. května v 9:00
YouTube CB Praha 13

Tuto neděli se zřejmě naposledy připojíme ke společné online bohoslužbě Církve bratrské. K přemýšlení nad smyslem celého Desatera nás pozve David Novák, stávající předseda Rady CB. Můžeme se těšit také na stručný pozdrav Daniele Fajfra, emeritního předsedy Rady CB. 

Po skončení přenosu se můžete připojit k diskuznímu setkání na naše ZOOM Café

Bohoslužby ani v Táboře, ani v Chýnově a ani ve Veselí nad Lužnicí tuto neděli nebudou.

YouTube CB Praha 13
Web CB Praha 13
Odkaz na ZOOM Café CB Tábor

Konference Sexuální zneužití

Připravil Odbor CB pro manželství a rodinu

Ani církev, ani rodina nejsou automaticky uchráněny před škodlivým jednáním působícím významné újmy obětem. Není moudré tuto realitu přehlížet a ignorovat. Proto vám nabízíme možnost ke sledování videokonference na velmi ožehavé téma o sexuálním zneužití. Konferenci, respektive záznamy přednášek a rozhovorů si můžete spustit kdykoliv.

Videokonference o sexuálním zneužití
Stránky Odboru CB pro manželství a rodinu

Jihočeská dubnová výzva

Jitka Svobodová pro dorosťáky připravila dubnovou výzvu. Je to jednoduchá věc, která všem, kdo se zapojí, pomůže udělat něco fajnového pro sebe, pro lidi kolem sebe a tím i pro Boží království.

Připojte se i se svými kamarády.

Dubnová výzva - pdf

Příběh - děti - věk

Sobota 17. dubna
Online

Náš Dětský odbor připravil online konferenci pro vedoucí besídek, tedy dětí ve věku od 3 do 13 let. Bude se věnovat otázce, jak s dětmi mluvit co nejlépe s ohledem na jejich věk.

Informační leták (pdf)
Stránky Dětského odboru

Disharmonie

Sobota 17. dubna od 9:30 do 11:30
Online setkání pro singels+

Pokud patříte ke skupině singles+, tedy k lidem žijícím bez životního partnera a je vám něco mezi 30 a 55 lety, zveme vás na setkání, které připravil Odbor pro manželství a rodinu. Zamyšlení na téma disharmonie pro vás bude mít kazatel Dalimil Staněk. Nejde o seznamku, ale o nabídku prostoru pro povzbuzení, sdílení a budování přátelství.

Informační leták (pdf)
Stránky Odboru CB pro manželství a rodinu - singles+

Společný večer modliteb a chval

Neděle 11. dubna od 18:00
Online - YouTube CB Černošice

Pokud máte touhu chválit Boha a nevadí vám, že to bude přes internet, zveme vás k online večeru chval a modliteb, který bude přenášen ze sboru CB v Černošicích. Slovem a večerem vás provede Pavel Plchot, kazatel sboru CB Dejvice a shodou okolností také kandidát do Rady CB. Pavel Plchot se kromě jiného dlouhodobě věnuje problematice revitalizace sborů a významnou měrou se podílí na projektu Cesta obnovy. V Černošicích se bude zamýšlet nad tématem Důvěra. Začínáme v 18:00.

YouTube CB Černošice
Stránky CB Černošice
Stránky CB Dejvice

Společná bohoslužba CB

Neděle 11. dubna od 10:00
Online - YouTube CB Brno Kounicova

Zveme vás na další celocírkevní bohoslužbu CB, tentokrát přenášenou ze sboru Brno Kounicova. Na téma O nevěřícím Tomášovi bude kázat věřící Petr Grulich. Začátek bohoslužby je v 10:00.

Bohoslužba v Táboře proto nebude, ale po skončení společné celocírkevbní bohoslužby se můžete připojit
 k diskusnímu setkání na ZOOM Café.

YouTube CB Brno Kounicova
Stránky CB Brno Kounicova
Odkaz na ZOOM Café CB Tábor

Velikonoční stezka

Máme tady výzvu pro všechny, kdo o velikonočních prázdninách nechtějí sedět doma. Vydejte se po velikonoční stezce! Ti menší si mohou vzít na pomoc své rodiče. Kdo najde všechna stanoviště a splní všechny úkoly, ten vyhraje cenu.

Celý plakátek Velikonoční stezka (pdf)

Velikonoce 2021 - i letos oslavujeme velké Boží vítězství

Velikonoce letos oslavíme trochu jinak než jsme zvyklí.

Na Velký Pátek se připojíme k online celocírkevní bohoslužbě přenášené z pražského sboru na Soukenické. Velkopáteční bohoslužba začíná v 10:00 a podle programu 40 dní s Biblí bude kázáním sloužit David Novák na téma Ježíšovy královské modlitby.

Na Velikonoční neděli budeme mít bohoslužbu na třech místech našeho sboru.

V Táboře a v Chýnově se sejdeme v obvyklých časech, tedy v 9:30, resp. 9:00. Abychom se mohli sejít ve větším počtu a tudíž bez předchozí registrace, shromáždění proběhnou v obou případech venku na sborových zahradách.

Ve Veselí nad Lužnicí nedělní velikonoční bohoslužba proběhne uvnitř v modlitebně, a to od 14:00.

Na všech místech bude vysluhovaná Svatá Večeře Páně.

Bohoslužba z Tábora bude i tentokrát přenášena prostřednictvím YouTube.

Plakát Ježíšovy královské modlitby
YouTube CB Praha - Soukenická
YouTube CB Tábor

Odkaz na ZOOM Café

Pane, nauč nás modlit se

40 dní s Biblí - od 24. února do Velikonoc

I letos se v našem sboru připojíme k celocírkevní akci 40 dní s Biblí. Při nedělních bohoslužbách se budeme věnovat modlitbám tak, jak je pro nás ve svém vyprávění zachycuje evangelista Lukáš. Přes týden se budeme zamýšlet nad Modlitbou Páně, žel v tuto chvíli pouze prostřednictvím rozesílání písemných materiálů.

Podklady lze stáhnout na stránkách cb.cz. Díky tomu se dá program 40 dnů s Biblí dobře využít i ve skupinkách, v rodinách nebo při rozhovorech po internetu. Tvůrci programu připravili také dětskou variantu. Všechny materiály najdete na portálu cb.cz.

40 dní s Biblí na stránkách www.cb.cz
Rozpis čtení (jpg)

Pozdrav sborům od předsedy RCB

David Novák, předseda Rady naší církve, pro nás a naše sbory nahrál krátké poselství do současné situace. Doporučujeme si ho poslechnout.

Portál cb.cz - pozdrav

Singels+

Sobota 27. března 9:30-11:30
Online

Náš odbor pro manželství a rodinu připravil online setkání pro nezadané křesťany ve věku 30 - 55 let. Inspiraci pro život budou pořadatelé a účastníci hledat v životě učitele národů Jana Ámose Komenského. Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději do 22. března. 

Nejde o seznamku, ale příležitost ke vzájemnému povzbuzení.

Informační leták (pdf)
Stránky Odboru pro manželství a rodinu 

Mládež a PES

Každý pátek

David Macek v souvislosti s tabulkou PES připravil přehled toho, co jednotlivé stupně epidemické situace představují pro setkávání naší mládeže. Klasická setkání jsou možná až při stupních 1 a 2. Při stupni 3 mohou probíhat venkovní aktivity. Stupně 4 a 5 dovolují pouze on-line setkání.

Více informací: David Macek, 605 402 780

Čerpadlo

Sobota 20. března 8:45-16:00
online

Dorostová Unie, organizace podporující jednotlivé dorostové kluby na našich sborech, pro nás připravila další akci, kde můžeme načerpat inspiraci, tentokrát v oblasti výchovy dětí školního věku. Podle Jitky Svobodové, která u nás vede dorost v Chýnově, je akce určena nejen vedoucím, ale s užitkem se na ni mohou přihlásit i rodiče. Jsem si jist, že se dá očekávat velmi kvalitní program. 

9 - 13:00 blok krátkých přednášek s diskuzemi
Svět, co víme o výchově ve 21. století (prof. Radek Ptáček)
Svět, který ovlivňuje církev a rodinu (PhDr. Jeroným Klimeš)
Církev, které záleží na budoucích generacích (Roman Neumann)
Rodina, která využívá svůj vliv (Dave Patty)

13 - 14:00 přestávka na oběd

14 - 15:00 Praktické semináře s diskuzemi
1. Cringe a hype generace. Jak jí lépe rozumět. - Petr Kadlec
2. Děti, dospělí a jazyk emocí. - Dalimil Staněk
3. Vývoj víry od narození do dospělosti - Ráchel Bícová
4. Jak propojit rodiny a církve - Jana Ćmielová
5. Jak pracovat v malých skupinách z pohledu skauta - Jiří Zajíc/ Edy
6. Dorost - jde jen o páteční večer nebo o něco víc? - Adéla Kalačová
7. Jak lépe zvládat deprese a úzkosti u dětí - Martin Slabý - dětský psycholog
8. Mladí se hledají, hledejme s nimi: Jak pomoci náctiletým ke zralosti. - Pavel Vopalecký s dcerou Niké
9. Jak dětem předávat duchovní pravdy, aby jim to dávalo smysl - Radomír Kalenský
10. Jak jako vedoucí doprovázím děti - Jan Lukl

15 - 16:00 Příběhy z pohledu dětí 

Odkaz na stránky DÚ - čerpadlo.
Odkaz na přihlášku.

Jak si navzájem neubližovat II

Neděle 14. března od 18:00
Online z Vysokého Mýta

Zveme vás na pokračování  semináře o blízkých vztazích. Pavel Raus, klinický psycholog a teolog, ale především skvělý a velmi otevřený člověk,  bude mluvit o tom, jak a jestli vůbec se dá dobře obstát v reálném životě ve vztazích s našimi nejbližšími. Doporučujeme. 

YouTube s přednáškou

Společná bohoslužba CB

Neděle 14. března od 9:30
Online z Bystrého

Druhou neděli v měsíci březnu se připojíme ke společné bohoslužbě Církve bratrské, tentokrát přenášené ze sboru v Bystrém. Roman Toušek, kazatel v Havířově a člen Rady, bude kázat podle 40 dní s Biblí na téma Jak se máš, Bože?

Bohoslužba v Táboře se 14. března nekoná.

YouTube CB Bystré
Stránky CB Bystré
Stránky CB Havířov

Výzva Davida Nováka ke společným modlitbám

19. - 24. února

Možná také cítíte, že současná doba vyžaduje více našich modliteb. Pokud je to tak, můžete se připojit k výzvě Davida Nováka. Je pro vás připraven modlitební řetěz. Více informací najdete na portálu cb.cz.

Výzva ke společným modlitbám na stránkách www.cb.cz

Společná bohoslužba CB

Neděle 14. února od 9:00
on-line z Českého Těšína

V neděli 14. února se opět připojíme ke společné bohoslužbě CB, tentokrát přenášené z Českého Těšína. Petr Raus, místopředseda Rady CB, se bude v kázání zamýšlet nad prioritami v našich životech. Dokážeme svůj čas a svou energii věnovat tomu, co je opravdu důležité? Nakolik se naše pořadí priorit shoduje s tím Božím? Co nám může při každodenním rozhodování o tom, čemu dát přednost, pomoci?

Přenos z Tábora v neděli 14. února nebude. Ale táborská besídka od 8:30 a diskusní ZOOM Café po shromáždění proběhne jako obvykle. 

YouTube CB Český Těšín
Stránky CB Český Těšín
ZOOM besídka a ZOOM Café v Táboře

Pavel Raus o vztazích

Neděle 7. února od 17:00
on-line

Doporučujeme vaší pozornosti vyučování křesťanského klinického psychologa Pavla Rause o vztazích v rodině. Tzv. blízké vztahy mají v životě člověka svá specifika. Abychom v rodině mohli dávat i přijímat skutečné požehnání, je dobré o těchto specifikách něco vědět.

Plakátek
YouTube CB Vysoké Mýto
Stránky CB Vysoké Mýto

Společná on-line bohoslužba CB

Neděle 17. ledna od 9:30
YouTube CB Havlíčkův Brod

Srdečně vás zveme na další společnou bohoslužbu celé naší církve, tentokrát přenášenou z Havlíčkova Brodu. Když jsem tam byl asi před třemi měsíci na vizitaci, ještě videopřenosy nedělali. Ale kde je vůle a šikovní lidé, tam se cesta vždycky najde.

Kázat bude opět předseda Rady CB David Novák. Patříte ke zbožným radikálům? Kdo jimi podle Davida, respektive Pavla jsou? A jaký mají zbožní radikálové dopad na své okolí?

Nechte se tuto neděli oslovit a případně pohnout správným směrem.

Bohoslužba v našem sboru tentokrát nebude.

Stránky CB Havlíčkův Brod
YouTube CB Havlíčkův Brod

Alianční týden modliteb 2021
TVÁŘÍ V TVÁŘ

Od 10. do 17. ledna

Letošní alianční týden modliteb má velmi zajímavé téma: Tváří v tvář. Velmi dobře koresponduje s veršem, který si náš sbor vybral na rok 2021: Miluj bližního svého jako sám sebe. Mt 22,39. Na programu ATM jsou témata, která se věnují jednak našemu vztahu s Bohem (tváří v tvář s Bohem), jednak našemu vztahu k druhým lidem (tváří v tvář s bližními).

Tématům ATM se budeme věnovat jednak na nedělní bohoslužbě 10. ledna, jednak na biblických hodinách 12. ledna v Chýnově, 13. ledna ve Veselí nad Lužnicí a 14. ledna v Táboře.

Na těchto biblických hodinách bude také vysluhována Svatá Večeře Páně
. Chceme tímto způsobem v rámci platných omezení, která budou trvat zřejmě ještě poměrně dlouho, umožnit co největšímu počtu zájemců přístup k tělu a krvi Páně.


Průvodce ATM
Stránky České evangelikální aliance

Novoroční ekumenická bohoslužba - ZRUŠENO

Dva bratři faráři jsou v karanténě.

Nový rok 1. ledna 2021 od 16:30
CB Tábor

I letos se setkáme bratři a sestry z různých církví na společné ekumenické novoroční bohoslužbě. Součástí bohoslužby budou modlitby za naše město a za situaci v naší zemi. Slovem nám poslouží farářka Církve československé husitské Kamila Magdalena Lukasová.

Přijďte společně vykročit do nového roku.

Novoroční bohoslužba

Nový rok 1. ledna 2021 od 10:00
CB Tábor

Nový limit při 5. stupni podle tabulky PES
v Táboře činí maximálně 15 lidí na bohoslužbě.

Začátek roku v našem sboru i letos oslavíme novoroční bohoslužbou. Bohoslužba začne o něco později než obvykle, a to v 10:00. Součástí bohoslužby bude Svatá Večeře Páně. 

Ve Veselí nad Lužnicí a v Chýnově novoroční bohoslužba neproběhne.
Silvestrovská shromáždění se letos nekonají.
 

Bohoslužba na Boží hod vánoční

25. prosince od 9:30
Tábor a Veselí nad Lužnicí 

Srdečně vás zveme na vánoční bohoslužbu. Na první svátek vánoční se sice v omezeném počtu, ale přece sejdeme v Táboře a ve Veselí nad Lužnicí v 9:30. V Chýnově tento rok vánoční bohoslužba nebude.

Na bohoslužbu v Táboře se musí každý účastník předem zaregistrovat v této tabulce.  
Ostatní zveme na přenos táborské bohoslužby na YouTube

Registrace na bohoslužbu v Táboře
YouTube CB Tábor

Společná půlnoční bohoslužba

Štědrý večer 24. prosince od 22:00
YouTube CB Praha - Soukenická

Po dvou úspěšných celocírkevních přenosech bohoslužeb přichází přenos třetí. Společně budeme moci sledovat půlnoční bohoslužbu konanou v Praze na Soukenické. Téma NAVIGACE Z NEBES zní velmi přitažlivě.

Portál CB
Web CB Praha - Soukenická
YouTube CB Praha - Soukenická

Betlémské světlo

Štědrý den 24. prosince od 9:30 
Tábor, Žižkovo náměstí

Přesně na Štědrý den si budete moci jako každoročně z Žižkova náměstí v Táboře odnést domů Betlémské světlo. Betlémské světlo pro nás přivezli skauti přímo ze svaté země. Nese v sobě úžasnou symboliku. Až k nám chce doputovat silné poselství evangelia o tom, že Kristus přišel na zem za námi a chce přijít až k nám domů, až do našich srdcí. Zároveň je skvělou ukázkou toho, že když se o své světlo rozdělíte s někým dalším, o nic nepřijdete. Naopak, vaše světlo se rozšíří.

Přijďte si proto pro světlo z Betléma a pak se o něj s někým rozdělte.

Krátké zamyšlení při Betlémském světle v Táboře na Žižkově náměstí v roce 2020 bude mít kazatel Církve bratrské Milan Let.

Vánoce 2020 a nový rok 2021

Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků. Přináší nám zvěst o Boží lásce, která se projevila narozením Božího Syna. Zázrakem se Bůh přiblížil k člověku způsobem, který nezná obdoby. 

Vánoce nám odstartovávají život Ježíše Krista na této zemi, který po zhruba 30 letech vrcholí jeho ukřižováním. Ano, to roztomilé dítě v jesličkách a ten ukřižovaný na Golgotě je jeden a ten samý - náš Spasitel. 

Kéž můžeme i o letošních Vánocích zřetelněji a osobněji zahlédnout, jak veliký div si oslavou Vánoc připomínáme. Koho uctíváme a kdo je naší úcty hodný.

Přejeme vám požehnání plynoucí z osobního hlubokého vztahu se Spasitelem,  Ježíšem Kristem Nazaretským.

Obnovili jsme biblické hodiny

Od 24. listopadu

Podle nových pravidel ohledně epidemické situace již můžeme obnovit naše bohoslužby uprostřed týdne - biblické hodiny. Při stupni 4, který v naší zemi platí od pondělí 23. listopadu, se při bohoslužbách smí setkat maximálně 20 lidí. 

Počínaje úterým 24. listopadu opět pořádáme biblické hodiny, a to takto:
- v Chýnově každé úterý od 19:00 
- ve Veselí nad Lužnicí každou středu od 18:00 
- v Mladé Vožici ve čtvrtek od 17:00 ob týden
- v Táboře každý čtvrtek od 18:00

Zároveň počínaje nedělí 29. listopadu obnovujeme bohoslužby ve Strměchách,
a to vždy první, třetí a pátou neděli v měsíci od 15:00.


Společná bohoslužba CB
tentokrát z Horní Krupé

Neděle 6. prosince, od 9:00

Na druhou adventní neděli jsme přijali pozvání na společnou on-line bohoslužbu vysílanou z Horní Krupé. Kázat bude předseda Rady CB David Novák na téma Od informace k in-formaci. Přenos z Tábora v neděli 6. prosince nebude.

YouTube CB Horní Krupá.
Stránky CB Horní Krupá.
Portál CB o společné bohoslužbě.

Dorost konečně NA ŽIVO!

Od 4. prosince
každý pátek od 16:30

Máme tu pro všechny dorostence příjemnou změnu - pomalu se vracíme od obrazovek k setkání na živo. Tento pátek se sejdeme u sborového domu v Táboře. Budeme venku a těšíme se na to!

Více informací: Jitka Svobodová, svobodova.sbor@gmail.com, 737920733

Modlíme se společně

Každý den od 21 do 22 hodin

Věříme, že skrze Ježíše Krista máme přístup k Bohu a že on naše modlitby slyší a vyslýchá. Zvláště v této době chceme tohoto privilegia využívat a když spolu nemůžeme být fyzicky, chceme spolu být na modlitbách.

Modlitební témata píšeme do otevřeného dokumentu, tak o sobě můžeme víc vědět a můžeme se společně a za sebe navzájem přimlouvat.

K dokumentu má přístup každý, kdo je zaregistrován v naší hromadné e-mailové adrese. Pokud byste se chtěli zaregistrovat, pište na tabor@cb.cz.

Děkujeme, že jste se v čase nejhorší epidemiologické situace modlili více než obvykle. Nyní, když už se opět můžeme setkávat, byť v menším počtu a s jistými omezeními, vás prosíme, abyste se do modliteb intenzivně zapojovali na těchto setkáních. 

Besídka ON-LINE

Každou neděli od 8:30
Zoom

Od neděle 8. listopadu opět zahajujeme besídku on-line. Pokud byste se chtěli k naší besídce přidat obraťte se na Blanku Ježkovou, která programy pro děti zajišťuje a ona vám pošle odkaz k připojení. Začátek besídky je vždy v 8:30.

Více informací: Blanka Ježková, 723 022 445

Dorost ON-LINE

Každý pátek od 16:30

Ahoj všem dorostencům!

I v této nelehké době, kdy se nemůžeme setkávat osobně při dorostech, za vámi přicházím s nabídkou setkání online. Od příštího pátku bychom dělali pravidelné schůzky v běžném dorostovém čase, tedy pátek 16.30. Těším se, vy se taky těšte, protože dorost pojede dál i s úkoly, odměnami, biblickým čtením...

Buďte všichni stateční, myslete na druhé a kdybyste něco potřebovali, jsem na mailu nebo na telefonu.

Více informací: Jitka Svobodová, svobodova.sbor@gmail.com, 737920733

Neděle Diakonie

Neděle 22. listopadu

Poslední neděli církevního roku každoročně věnujeme Diakonii CB. Pro letošní rok pro nás ředitel Roman Kysela připravil videoklip se stručnou informací o činnosti Diakonie CB. Až do konce listopadu můžete její práci podpořit, a to převodem na účet sboru, do zprávy pro příjemce doplňte "Sbírka Diakonie 2020".

Odkaz na videoklip k neděli Diakonie CB 2020.
Dopis ředitele Romana Kysely.
Stránky Diakonie CB.

Předplatné časopisů
Brána a Život víry

Do konce listopadu

Do konce listopadu si můžete předplatit časopisy Brána a Život víry na rok 2021.
Více informací vám rádi poskytnou naši sboroví distributoři.

Brána: Věra Slabá, 722 586 300
Stránky časopisu Brána.

Život víry: Milan Havlíček, 773 488 842
Stránky časopisu Život víry.

Společné modlitby a půst

21. - 23. listopadu

Předseda Rady CB, David Novák nás vybízí a zve ke společným modlitbám s možností zapsat se do modlitebního řetězu. Dále vybízí každého z nás, abychom jeden den strávili v půstu, kterým bychom podtrhli naléhavost našich modliteb.

Náš sbor se k výzvě připojí také tím, že nedělní kázání se bude věnovat textům, které David Novák pro tuto příležitost vybral. Jde o Žalm 122 a list Filipským
.4,1-9.

Modlitební řetěz.
Vzkazovník pro psaní přímluv a vyjádření věčnosti.
Modlitební dopis Davida Nováka.

Společná bohoslužba CB

Neděle 1. listopadu, 9:00
YouTube CB Černošice

Tuto neděli se v Táboře a okolí připojíme ke společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Slovem poslouží předseda Rady CB David Novák na téma: 
"Kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká covid ve stínu Všemohoucího ... Skutečně?"
Připojit se můžete od 9:00 na YouTube CB Černošice.

Více informací najdete na stránkách CB v Černošicích: www.modlitebna.info.

Sjezd dorostu ON-LINE

Pátek 30. října od 17:00
http://sjezddorostu.cz/

Ahoj všem dorostencům!

I v této nelehké době, kdy se nemůžeme setkávat osobně při dorostech, za vámi přicházím s nabídkou setkání online. Od příštího pátku bychom dělali pravidelné schůzky v běžném dorostovém čase, tedy pátek 16.30.

Ovšem tento pátek by měl být výjimečný, neboť je naplánován celorepublikový sjezd dorostů, ovšem taktéž online. Posílám odkaz, na kterém bychom se měli slyšet. Snad bude vše fungovat.

Těším se, vy se taky těšte, protože dorost pojede dál i s úkoly, odměnami, biblickým čtením... Buďte všichni stateční, myslete na druhé a kdybyste něco potřebovali, jsem na mailu: svobodova.sbor@gmail.com nebo na telefonu 737920733. Jitka

Odkaz na stránky sjezdu dorostu: http://sjezddorostu.cz/

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V TÁBOŘE

Bechyňská 1636/2, 390 01 Tábor
IČO: 2652 0320
GDPR - ochrana osobních údajů

KONTAKTUJTE NÁS

TÁBOR     Milan Let   774 112 452   milan.let@cb.cz
MLADÁ VOŽICE      Roman Cimbulka   608 181 149   roman.cimbulka@cb.cz
STRMĚCHY   |   Jan Hladík   721 600 528   hladik.str@seznam.cz
CHÝNOV   |   Ondřej Kubů   608 251 078   ondrej.kubu@gmail.com
SEZIMOVO ÚSTÍ     Jiří Folta   725 610 078   jirka.folta@gmail.com
VESELÍ NAD LUŽNICÍ   |   Lukáš Skala   732 857 693   lukas.skala@cb.cz
TŘEBOŇ   |   Milan Let   774 112 452   milan.let@cb.cz

SLEDUJTE NÁS

PODPOŘTE NÁS

TÁBOR     1234 1232 / 5500
CHÝNOV   |   231 520 847 / 0300
VESELÍ NAD LUŽNICÍ   |   702 880 399 / 0800

zastavte se