AKTUALITY

Verš pro sbor na rok 2021: Miluj svého bližního jako sám sebe. Mt 22,39

Nedělní bohoslužby při 5. stupni

Pátý stupeň podle tabulky PES pro bohoslužby představuje omezení počtu přítomných na 10% kapacity sálu, tedy v Táboře 15 lidí, v Chýnově a ve Veselí nad Lužnicí 10 lidí.

Proto jsem pozastavili nedělní bohoslužby na všech našich stanicích a vysíláme pouze bohoslužby z Tábora. I nadále v neděli zajišťujeme on-line program pro děti a diskusní setkání Zoom café.

Na vlastní bohoslužbu v Táboře může přijít maximálně 15 lidí po předchozí registraci v této tabulce
 

Biblické hodiny jsou otevřeny bez nutnosti předchozí registrace.

YouTube CB Tábor
Kontakt na Blanku Ježkovou, vedoucí programů pro děti: 732 022 445
Registrace na nedělní bohoslužbu v Táboře

Mládež a PES

Každý pátek

David Macek v souvislosti s tabulkou PES připravil přehled toho, co jednotlivé stupně epidemické situace představují pro setkávání naší mládeže. Klasická setkání jsou možná až při stupních 1 a 2. Při stupni 3 mohou probíhat venkovní aktivity. Stupně 4 a 5 dovolují pouze on-line setkání.

Více informací: David Macek, 605 402 780

ARCHIV

Společná on-line bohoslužba CB

Neděle 17. ledna od 9:30
YouTube CB Havlíčkův Brod

Srdečně vás zveme na další společnou bohoslužbu celé naší církve, tentokrát přenášenou z Havlíčkova Brodu. Když jsem tam byl asi před třemi měsíci na vizitaci, ještě videopřenosy nedělali. Ale kde je vůle a šikovní lidé, tam se cesta vždycky najde.

Kázat bude opět předseda Rady CB David Novák. Patříte ke zbožným radikálům? Kdo jimi podle Davida, respektive Pavla jsou? A jaký mají zbožní radikálové dopad na své okolí?

Nechte se tuto neděli oslovit a případně pohnout správným směrem.

Bohoslužba v našem sboru tentokrát nebude.

Stránky CB Havlíčkův Brod
YouTube CB Havlíčkův Brod

Alianční týden modliteb 2021
TVÁŘÍ V TVÁŘ

Od 10. do 17. ledna

Letošní alianční týden modliteb má velmi zajímavé téma: Tváří v tvář. Velmi dobře koresponduje s veršem, který si náš sbor vybral na rok 2021: Miluj bližního svého jako sám sebe. Mt 22,39. Na programu ATM jsou témata, která se věnují jednak našemu vztahu s Bohem (tváří v tvář s Bohem), jednak našemu vztahu k druhým lidem (tváří v tvář s bližními).

Tématům ATM se budeme věnovat jednak na nedělní bohoslužbě 10. ledna, jednak na biblických hodinách 12. ledna v Chýnově, 13. ledna ve Veselí nad Lužnicí a 14. ledna v Táboře.

Na těchto biblických hodinách bude také vysluhována Svatá Večeře Páně
. Chceme tímto způsobem v rámci platných omezení, která budou trvat zřejmě ještě poměrně dlouho, umožnit co největšímu počtu zájemců přístup k tělu a krvi Páně.


Průvodce ATM
Stránky České evangelikální aliance

Novoroční ekumenická bohoslužba - ZRUŠENO

Dva bratři faráři jsou v karanténě.

Nový rok 1. ledna 2021 od 16:30
CB Tábor

I letos se setkáme bratři a sestry z různých církví na společné ekumenické novoroční bohoslužbě. Součástí bohoslužby budou modlitby za naše město a za situaci v naší zemi. Slovem nám poslouží farářka Církve československé husitské Kamila Magdalena Lukasová.

Přijďte společně vykročit do nového roku.

Novoroční bohoslužba

Nový rok 1. ledna 2021 od 10:00
CB Tábor

Nový limit při 5. stupni podle tabulky PES
v Táboře činí maximálně 15 lidí na bohoslužbě.

Začátek roku v našem sboru i letos oslavíme novoroční bohoslužbou. Bohoslužba začne o něco později než obvykle, a to v 10:00. Součástí bohoslužby bude Svatá Večeře Páně. 

Ve Veselí nad Lužnicí a v Chýnově novoroční bohoslužba neproběhne.
Silvestrovská shromáždění se letos nekonají.
 

Bohoslužba na Boží hod vánoční

25. prosince od 9:30
Tábor a Veselí nad Lužnicí 

Srdečně vás zveme na vánoční bohoslužbu. Na první svátek vánoční se sice v omezeném počtu, ale přece sejdeme v Táboře a ve Veselí nad Lužnicí v 9:30. V Chýnově tento rok vánoční bohoslužba nebude.

Na bohoslužbu v Táboře se musí každý účastník předem zaregistrovat v této tabulce.  
Ostatní zveme na přenos táborské bohoslužby na YouTube

Registrace na bohoslužbu v Táboře
YouTube CB Tábor

Společná půlnoční bohoslužba

Štědrý večer 24. prosince od 22:00
YouTube CB Praha - Soukenická

Po dvou úspěšných celocírkevních přenosech bohoslužeb přichází přenos třetí. Společně budeme moci sledovat půlnoční bohoslužbu konanou v Praze na Soukenické. Téma NAVIGACE Z NEBES zní velmi přitažlivě.

Portál CB
Web CB Praha - Soukenická
YouTube CB Praha - Soukenická

Betlémské světlo

Štědrý den 24. prosince od 9:30 
Tábor, Žižkovo náměstí

Přesně na Štědrý den si budete moci jako každoročně z Žižkova náměstí v Táboře odnést domů Betlémské světlo. Betlémské světlo pro nás přivezli skauti přímo ze svaté země. Nese v sobě úžasnou symboliku. Až k nám chce doputovat silné poselství evangelia o tom, že Kristus přišel na zem za námi a chce přijít až k nám domů, až do našich srdcí. Zároveň je skvělou ukázkou toho, že když se o své světlo rozdělíte s někým dalším, o nic nepřijdete. Naopak, vaše světlo se rozšíří.

Přijďte si proto pro světlo z Betléma a pak se o něj s někým rozdělte.

Krátké zamyšlení při Betlémském světle v Táboře na Žižkově náměstí v roce 2020 bude mít kazatel Církve bratrské Milan Let.

Vánoce 2020 a nový rok 2021

Vánoce jsou jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků. Přináší nám zvěst o Boží lásce, která se projevila narozením Božího Syna. Zázrakem se Bůh přiblížil k člověku způsobem, který nezná obdoby. 

Vánoce nám odstartovávají život Ježíše Krista na této zemi, který po zhruba 30 letech vrcholí jeho ukřižováním. Ano, to roztomilé dítě v jesličkách a ten ukřižovaný na Golgotě je jeden a ten samý - náš Spasitel. 

Kéž můžeme i o letošních Vánocích zřetelněji a osobněji zahlédnout, jak veliký div si oslavou Vánoc připomínáme. Koho uctíváme a kdo je naší úcty hodný.

Přejeme vám požehnání plynoucí z osobního hlubokého vztahu se Spasitelem,  Ježíšem Kristem Nazaretským.

Obnovili jsme biblické hodiny

Od 24. listopadu

Podle nových pravidel ohledně epidemické situace již můžeme obnovit naše bohoslužby uprostřed týdne - biblické hodiny. Při stupni 4, který v naší zemi platí od pondělí 23. listopadu, se při bohoslužbách smí setkat maximálně 20 lidí. 

Počínaje úterým 24. listopadu opět pořádáme biblické hodiny, a to takto:
- v Chýnově každé úterý od 19:00 
- ve Veselí nad Lužnicí každou středu od 18:00 
- v Mladé Vožici ve čtvrtek od 17:00 ob týden
- v Táboře každý čtvrtek od 18:00

Zároveň počínaje nedělí 29. listopadu obnovujeme bohoslužby ve Strměchách,
a to vždy první, třetí a pátou neděli v měsíci od 15:00.


Společná bohoslužba CB
tentokrát z Horní Krupé

Neděle 6. prosince, od 9:00

Na druhou adventní neděli jsme přijali pozvání na společnou on-line bohoslužbu vysílanou z Horní Krupé. Kázat bude předseda Rady CB David Novák na téma Od informace k in-formaci. Přenos z Tábora v neděli 6. prosince nebude.

YouTube CB Horní Krupá.
Stránky CB Horní Krupá.
Portál CB o společné bohoslužbě.

Dorost konečně NA ŽIVO!

Od 4. prosince
každý pátek od 16:30

Máme tu pro všechny dorostence příjemnou změnu - pomalu se vracíme od obrazovek k setkání na živo. Tento pátek se sejdeme u sborového domu v Táboře. Budeme venku a těšíme se na to!

Více informací: Jitka Svobodová, svobodova.sbor@gmail.com, 737920733

Modlíme se společně

Každý den od 21 do 22 hodin

Věříme, že skrze Ježíše Krista máme přístup k Bohu a že on naše modlitby slyší a vyslýchá. Zvláště v této době chceme tohoto privilegia využívat a když spolu nemůžeme být fyzicky, chceme spolu být na modlitbách.

Modlitební témata píšeme do otevřeného dokumentu, tak o sobě můžeme víc vědět a můžeme se společně a za sebe navzájem přimlouvat.

K dokumentu má přístup každý, kdo je zaregistrován v naší hromadné e-mailové adrese. Pokud byste se chtěli zaregistrovat, pište na tabor@cb.cz.

Děkujeme, že jste se v čase nejhorší epidemiologické situace modlili více než obvykle. Nyní, když už se opět můžeme setkávat, byť v menším počtu a s jistými omezeními, vás prosíme, abyste se do modliteb intenzivně zapojovali na těchto setkáních. 

Besídka ON-LINE

Každou neděli od 8:30
Zoom

Od neděle 8. listopadu opět zahajujeme besídku on-line. Pokud byste se chtěli k naší besídce přidat obraťte se na Blanku Ježkovou, která programy pro děti zajišťuje a ona vám pošle odkaz k připojení. Začátek besídky je vždy v 8:30.

Více informací: Blanka Ježková, 723 022 445

Dorost ON-LINE

Každý pátek od 16:30

Ahoj všem dorostencům!

I v této nelehké době, kdy se nemůžeme setkávat osobně při dorostech, za vámi přicházím s nabídkou setkání online. Od příštího pátku bychom dělali pravidelné schůzky v běžném dorostovém čase, tedy pátek 16.30. Těším se, vy se taky těšte, protože dorost pojede dál i s úkoly, odměnami, biblickým čtením...

Buďte všichni stateční, myslete na druhé a kdybyste něco potřebovali, jsem na mailu nebo na telefonu.

Více informací: Jitka Svobodová, svobodova.sbor@gmail.com, 737920733

Neděle Diakonie

Neděle 22. listopadu

Poslední neděli církevního roku každoročně věnujeme Diakonii CB. Pro letošní rok pro nás ředitel Roman Kysela připravil videoklip se stručnou informací o činnosti Diakonie CB. Až do konce listopadu můžete její práci podpořit, a to převodem na účet sboru, do zprávy pro příjemce doplňte "Sbírka Diakonie 2020".

Odkaz na videoklip k neděli Diakonie CB 2020.
Dopis ředitele Romana Kysely.
Stránky Diakonie CB.

Předplatné časopisů
Brána a Život víry

Do konce listopadu

Do konce listopadu si můžete předplatit časopisy Brána a Život víry na rok 2021.
Více informací vám rádi poskytnou naši sboroví distributoři.

Brána: Věra Slabá, 722 586 300
Stránky časopisu Brána.

Život víry: Milan Havlíček, 773 488 842
Stránky časopisu Život víry.

Společné modlitby a půst

21. - 23. listopadu

Předseda Rady CB, David Novák nás vybízí a zve ke společným modlitbám s možností zapsat se do modlitebního řetězu. Dále vybízí každého z nás, abychom jeden den strávili v půstu, kterým bychom podtrhli naléhavost našich modliteb.

Náš sbor se k výzvě připojí také tím, že nedělní kázání se bude věnovat textům, které David Novák pro tuto příležitost vybral. Jde o Žalm 122 a list Filipským
.4,1-9.

Modlitební řetěz.
Vzkazovník pro psaní přímluv a vyjádření věčnosti.
Modlitební dopis Davida Nováka.

Společná bohoslužba CB

Neděle 1. listopadu, 9:00
YouTube CB Černošice

Tuto neděli se v Táboře a okolí připojíme ke společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Slovem poslouží předseda Rady CB David Novák na téma: 
"Kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká covid ve stínu Všemohoucího ... Skutečně?"
Připojit se můžete od 9:00 na YouTube CB Černošice.

Více informací najdete na stránkách CB v Černošicích: www.modlitebna.info.

Sjezd dorostu ON-LINE

Pátek 30. října od 17:00
http://sjezddorostu.cz/

Ahoj všem dorostencům!

I v této nelehké době, kdy se nemůžeme setkávat osobně při dorostech, za vámi přicházím s nabídkou setkání online. Od příštího pátku bychom dělali pravidelné schůzky v běžném dorostovém čase, tedy pátek 16.30.

Ovšem tento pátek by měl být výjimečný, neboť je naplánován celorepublikový sjezd dorostů, ovšem taktéž online. Posílám odkaz, na kterém bychom se měli slyšet. Snad bude vše fungovat.

Těším se, vy se taky těšte, protože dorost pojede dál i s úkoly, odměnami, biblickým čtením... Buďte všichni stateční, myslete na druhé a kdybyste něco potřebovali, jsem na mailu: svobodova.sbor@gmail.com nebo na telefonu 737920733. Jitka

Odkaz na stránky sjezdu dorostu: http://sjezddorostu.cz/

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V TÁBOŘE

Bechyňská 1636/2, 390 01 Tábor
IČO: 2652 0320

KONTAKTUJTE NÁS

TÁBOR     Milan Let   774 112 452   milan.let@cb.cz
MLADÁ VOŽICE      Roman Cimbulka   608 181 149   roman.cimbulka@cb.cz
STRMĚCHY   |   Jan Hladík   721 600 528   hladik.str@seznam.cz
CHÝNOV   |   Ondřej Kubů   608 251 078   ondrej.kubu@gmail.com
SEZIMOVO ÚSTÍ     Jiří Folta   725 610 078   jirka.folta@gmail.com
VESELÍ NAD LUŽNICÍ   |   Lukáš Skala   732 857 693   lukas.skala@cb.cz
TŘEBOŇ   |   Milan Let   774 112 452   milan.let@cb.cz

SLEDUJTE NÁS

PODPOŘTE NÁS

TÁBOR     1234 1232 / 5500
CHÝNOV   |   231 520 847 / 0300
VESELÍ NAD LUŽNICÍ   |   702 880 399 / 0800

zastavte se