CHÝNOV

Turovecká 514 (vedle Kozí farmy Jitky a Petra Svobodových)

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Bohoslužba
neděle 9:00

Shromáždění s živou hudbou, modlitbami a aktuálním biblickým poselstvím.
Zván je každý, kdo touží  po setkání s Bohem a lidmi, kteří v něho věří.
Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
Každou třetí neděli pořádáme tzv. dětskou bohoslužbu.
Snažíme se, aby celá bohoslužba byla pestrá a srozumitelná i dětem. 

Přibližně jednou za dva měsíce se sejdeme ke společné snídani,
jejíž součástí je také sdílení a modlitby.

Info o bohoslužbě: Ondřej Kubů, 608 251 078
Info o programech pro děti Jana Kotoučková, 731 422 954

Setkání s Biblí
úterý 19:00

Setkání kolem stolu s hlubším studiem Bible.
Info: Roman Cimbulka, 608 181 149

Místní staršovstvo
úterý 20:15

I v Chýnově se pravidelně setkává tým vedení stanice.
Setkání starších se konají jednou za 4 až 6 týdnů.
Info: Ondřej Kubů, 608 251 078

Dorost
pátek 16:30

Klubové setkání pro děti dorostového věku plné her i poučení.
Letos je každá schůzka věnovaná jedné zajímavé zemi.

Info: Jitka Svobodová, 737 920 733

Řada našich setkání probíhá
na jiných místech
než ve sborové budově.

Muži
v našich domácnostech
pondělí 20:30

Jednou za 4 až 6 týdnů se v Chýnově sejdou jen chlapi.
Místo setkání se střídá mezi domácnostmi Kubů a Jurů.

Info: Ondřej Kubů, 608 251 078

Domácí skupinka
v našich domácnostech
pátek 20:30

Společné studium Bible spojené se sdílením a modlitbami.
Místo setkání se střídá mezi domácnostmi Kubů a Jurů.

Info: Ondřej Kubů, 608 251 078

Pozor - googlemaps zobrazují polohu našeho domu nesprávně. Naše modlitebna je v těsném sousedství Kozí farmy Jitky a Petra Svobodových.
Za nejasnost se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Sbor Církve bratrské v Táboře, Bechyňská 1636/2, 39001 Tábor
IČO: 2652 0320
Bankovní spojení: Tábor - 1234 1232/5500, Chýnov - 231 520 847/0300, Veselí nad Lužnicí - 702 880 399/0800

Instagram  |  Youtube - Tábor | Youtube - Chýnov