TÁBOR

Bechyňská 1636/2 (kousek od Bechyňské brány a hradu Kotnova)

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Bohoslužba
neděle 9:30

Na našich bohoslužbách míváme živou hudbu, modlitby 
a především aktuální biblický poselství.
Je na ně zván každý, kdo touží po setkání s Bohem a lidmi, kteří v něho věří.
Každou třetí neděli v měsíci pořádáme přátelskou neděli,
při níž se zaměřujeme na lidi, kteří církev a Boží věci teprve hledají.

Vždy se snažíme být aktuální, autentičtí a srozumitelní.
Během bohoslužby je zajištěn program pro děti.
 Půl hodiny před bohoslužbou se schází modlitební skupinka. 
Info o bohoslužbě: Milan Let, 774 112 452
 Info o programech pro děti: Blanka Ježková, 723 022 445
Info o modlitební skupině: Eva Tesařová, 777 911 246

Awana
úterý 15:45

Klubové setkání, na kterém se dětí především školního věku 
vyřádí při opravdu netradičních hrách a zábavnou formou poznávají Bibli.
Awana jednou ročně pořádá mistrovství republiky, kam pravidelně jezdíme. 

Info: Jiří Vaněk, 608 333 713

English club
středa 18:00

Klubové setkání  s velkým podílem angličtiny pro teenagery.
Info: Eliška Partlová, 739 178 884

Dámská skupinka
středa 20:00

Setkání, kam nemůže nikdo jiný než dámy.
Setkání se konají přibližně jednou měsíčně po vzájemné dohodě.

Info: Markéta Cimbulková, 608 181 102

Beta
čtvrtek 16:30

Skupinka s tradicí a touhou po hlubším poznání Bible.
Info: Jana Sedláčková, 731 868 140

La Bella
čtvrtek 17:30

Čas vyhrazený pouze pro děvčata.
Setkání se konají jednou za čtrnáct dní.

Info: Eliška Čmelíková, 773 665 823 

Setkání s Biblí
čtvrtek 18:00

Většinou systematické studium Bible po větších biblických sériích.
Info: Milan Let, 774 112 452

Staršovstvo
čtvrtek 19:45

Pracovní setkání týmu vedení sboru.
Setkáváme se dvakrát měsíčně, konkrétně první a třetí čtvrtek v měsíci.

Více informací poskytne Milan Let, 774 112 452 

Exit tec club
pátek 17:00

Setkání techniků, kteří zajišťují zvučení a projekci při nedělních bohoslužbách. Součástí jejich setkání je projekt Exit 316 s následnou debatou.
Setkání probíhají jedou za čtrnáct dní.  
Info: Filip Kotouček, 731 956 492

Mládež
pátek 19:00

V pátek večer je náš dům plný mladých lidí.
Při některých příležitostech se jich sejde téměř padesát.
Součástí většiny setkání jsou živé chvály, biblické zamyšlení, diskuse, modlitby 
a ... někdy také hry.

Info: David Macek, 605 402 780 

Řada našich setkání probíhá
na jiných místech
než ve sborové budově.

New Generation
na Gymnáziu Pierra de Coubertina
pondělí a středa 10:25

Několik studentů zdejšího gymnázia se (během školního roku)
o přestávce setkává ke krátkému biblickému zamyšlení a modlitbám.
Najdete nás na instagramu ng_tabor.
Info: Anna Letová, 605 204 330

Skupinka na Novém městě
u Boženky Samcové
pondělí 16:30

Jedna z našich domácích skupinek zaměřená 
na poznávání Bible, sdílení a modlitbu.
Info: Jana Sedláčková, 731 868 140 

Biblické příběhy pro školáky
v ZŠ Pampelišky
úterý 13:45

S dětmi mladšího školního věku postupně procházíme
nejzajímavější biblické příběhy.
  
Info: Milan Let, 774 112 452

Biblická skupinka
na ubytovně Klokotce
středa 18:00

Máme na srdci také lidi, kteří se ocitli
v nezáviděníhodné životní situaci.
Jednou z forem, jak jim sloužíme,
jsou setkání na ubytovně pro lidi bez domova.
Setkání se konají jednou za 4 až 6 týdnů.

Info: Roman Cimbulka, 608 181 149 

Sirény
v galerii UMAUMA
 středa 19:00

Netradiční skupinka v uměleckém prostředí,
při které debatujeme nejprve o Bibli, a po té o životě.
Setkání probíhají vždy první středu v měsíci.
Když v poledne houkají sirény, přijď večer do UMAUMA.

Info: Roman Cimbulka, 608 181 149 

Skupinka na Blanickém předměstí
u Ivanky Törökové
středa 19:15

Jedna z našich domácích skupinek se zaměřením
na studium Písma, sdílení a modlitbu.
Setkání probíhají jednou za dva týdny.

Info: Miroslava Nejezchlebová, 730 589 024

Skupinka na Pražském předměstí
u Evy Kvasničkové
středa 19:30

Skupinka žen zaměřená na sdílení a společné modlitby.
Místo setkání se občas podle potřeby změní.
Info: Anita Vaňková, 777 828 334

Pokud k nám jedete autem, vjezd na naše parkoviště je z ulice Korandovy.

MLADÁ VOŽICE

Žižkovo náměstí 80 (zasedací místnost MěÚ)

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Setkání s Biblí
čtvrtek 17:00

Interaktivní studium Bible s živou hudbou a modlitbami.
Setkání probíhají každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci.

Info: Roman Cimbulka, 608 181 149

Vstup do zasedací místnosti MěÚ je ze strany ulic Jana Jeníka z Bratřic a Krátké.

STRMĚCHY

Strměchy 7 (u Lydie a Jana Hladíkových)

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Bohoslužba
neděle 15:00

Shromáždění s živou hudbou, modlitbami a aktuálním biblickým poselstvím.
Na bohoslužbu je zván každý, kdo touží po setkání s Bohem a lidmi, kteří v něho věří.
Shromáždění se konají každou první, třetí a pátou neděli v měsíci.
Info: Jan Hladík, 621 600 528

Skupinka
různě

Máme potřebu se scházet také v týdnu.
Místo a čas se domlouvají operativně.

Info: Lydie Hladíková, 605 201 123

SEZIMOVO ÚSTÍ

V Sezimově Ústí zatím nemáme stálé místo.
Různá naše setkání probíhají podle potřeby na různých místech.

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Exit club
na první ZŠ, 9. května 489/7
úterý 16:30

Klubové setkání pro děti a mládež, které vzniklo na podzim 2019 po preventivním programu Exit Tour.
Info: Jiří Folta, 725 610 078

Skupinka v Sezimově Ústí
v různých domácnostech
úterý 19:30

Interaktivní studium Bible, s písněmi a modlitbami.
Místo setkání se domlouvá operativně.
Info: Jana Richterová, 605 957 383

Sbor Církve bratrské v Táboře, Bechyňská 1636/2, 39001 Tábor
IČO: 2652 0320
Bankovní spojení: Tábor - 1234 1232/5500, Chýnov - 231 520 847/0300, Veselí nad Lužnicí - 702 880 399/0800

Instagram  |  Youtube - Tábor | Youtube - Chýnov